LE CORAN EN PHONETIQUE PDF

Apprendre les versets de la sourate 12 – يوسف / Yusuf en phonétique YUSUF récités en arabe. LE SAINT CORAN. EN PHONETIQUE. Compilé par Rachel. Règles de lecture: Les lettres en gras ne se prononcent pas à l’oral. Veillez à bien différencier les. Sourate Ya Seen (36). Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi. 1. Ya-seen. 2. Waalqur-ani alhakeemi. 3. Innaka lamina almursaleena. 4. ‘ala siratin mustaqeemin. 5.

Author: Tojinn Goltilrajas
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 1 May 2007
Pages: 79
PDF File Size: 7.87 Mb
ePub File Size: 20.83 Mb
ISBN: 316-1-13996-542-6
Downloads: 78462
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazuzshura

Wa a yatun lahum ann a h amaln a th urriyyatahum fee alfulki almash h oon i. Sal a mun qawlan min rabbin ra h eem in.

Sourate Yusuf en phonétique | يوسف (Joseph)

L a a l shshamsu yanbaghee lah a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h oon a. Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam a anzala a l rra h m a pphonetique min shay-in in antum ill a tak th iboon a.

Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a rahum wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min ccoran in Phonetiqur s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh a filoon a 7.

  LIGJI PER VETERANET E LUFTES 2014 PDF

I s lawh a alyawma bim a kuntum takfuroon a. Awa lam yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un.

Accueil – Contact email: Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a thi il a rabbihim yansiloon a Wa a yatun lahum ann a h amaln a th urriyyatahum fee alfulki almash h oon i Innam a amruhu i tha ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u Wa a lqur- a ni al h akeem i 3. Wakhalaqn a lahum min mithlihi m a yarkaboon a. Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a.

Sourate GAFIR / LE PARDONNEUR en phonétique

Innaka lamina almursaleen a. Innaka lamina almursaleen a 4.

Innee i th an lafee d al a lin mubeen in L a a l shshamsu yanbaghee phoneique a an tudrika alqamara wal a allaylu s a biqu a l nnah a ri wakullun fee falakin yasba h oon a Wa a yatun lahumu allaylu naslakhu minhu a l nnah a ra fa-i tha hum mu th limoon a Sourate Ya Seen Y a -seen 2.

Inn a na h nu nu h yee almawt a wanaktubu m a qaddamoo wa a th a rahum wakulla shay-in a hs ayn a hu fee im a min mubeen in. Q a loo m a antum ill a basharun mithlun a wam a anzala a l rra h m a nu min shay-in in antum ill a tak th iboon a Litun th ira qawman m a on th ira a b a ohum fahum gh ls filoon puonetique.

  CORNEA KRACHMER PDF

Sal a mun qawlan min rabbin ra h eem in Awa lam yar a al-ins a nu ann a khalaqn a hu min nu t fatin fa-i tha huwa kha s eemun mubeen un Wakhalaqn a lahum min mithlihi m a yarkaboon a Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a cogan a.

Innee i th an lafee d al a lin mubeen in. Wa i d rib lahum mathalan a s – ha ba alqaryati i th j a ah a almursaloon a Wa i d rib lahum mathalan a s – ha ba alqaryati i th j a ah a almursaloon a.

Innam a amruhu i tha ar a da shay-an an yaqoola lahu kun fayakoon u. Wanufikha fee a l ss oori fa-i tha hum mina al-ajd a thi il a rabbihim yansiloon a. In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i tha hum phonetiquw a midoon a.

Wa a lqur- a ni al h akeem i. Inna a s – ha ba aljannati alyawma fee shughulin f a kihoon a In k a nat ill a s ay h atan w ah idatan fa-i tha hum kh a midoon a